[x] اغلاق
حلم...
14/6/2010 10:20

Xلا تْقولي كنا مْبارح نْغنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي سوا
وْنِِسْبَح بِبَحْرِة حبنا ...
وِنْنام عَ سْرير الهوا ..،
لا  تْقولي كنا نَحْلِه عَ شْفاف الزَّهِر
نِجْني الأمل من حِلْم لَيْلات البَدِر ...
لا تْقولي كنا أحلى من صورِة عِشِق
فِ عْيون ليلى وْقَيْس  عَمْ نِبْرِق بَرِق
لا تْقولي كان الحِلْم أوْفى مْنٍ الوَعِد
بْجَنِّة هَوانا يِبْعِد مْواج البَرِد
وِنْطير مِتْل الطير في أعْلى حُدود
ما في قُيود قْبالْنا وْما في سُدود
إنْتي وْأنا وِالريح وِصْوات الرُعود
نِرْسِم على خاطِرْنا رِسْمات الوُجود !

قولي إحْنا نْقدَر نْغَيِّر دُروب
وِنْهَدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي بِالساحات مِن هوج الهُبوب
قولي يِمْكِن نِطْفي نيران الجَحيم
لِمْوًلْعَه في بال شي جاهِل جَقيم
قولي الفَضا مَ يْفارِق بْيوت البَلَد
قولي القَمَر بينام في حُضْنِك أبَد
قولي الشَّمِس عَشْقانِِه أسوار القُدِس
قولي بْوَطَنَّا ما بِقي ظُلْم وْحَبِس
ما بِقي إلا الجَنايِن والصَّّّّّّّّّّّّّفا
وِعْراس ضُحْكات وْدَفى
وِالقِلْب بِدون الحُب ما دَق وْهَفى.


ليش يَ شَِمْس تْفَيْقيني من الحِلِم ؟
حتى الحِلِم ..
في هَالزَّّّّّّمان القاسي
راسو ما سِلِم ؟؟..!!..